Body Shop: (888) 602-2039
Service: (888) 495-4346
Close

Vietnamese

Vietnamese

 

Gần Ä‘ây trong trang mạng của chúng tôi Ä‘ã được thiết kế đổi má»›i nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của quý khách. Giờ Ä‘ây là thời Ä‘iểm dá»… dàng nhất để quý vị có thể so sánh những đặc Ä‘iểm của những kiểu xe Æ°a chuá»™ng nhất, để hiểu biết về cách mua và những cách trả tiền góp chọn lọc, để chọn lá»±a những phụ kiện hoặc lấy hẹn làm dịch vụ xe.


Ä‘á»™i ngÅ© nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi xá»­ dụng được song ngữ vẫn tiếp tục bồi đắp danh tiếng của họ qua cách phục vụ lịch sá»± và trung thá»±c. Mục tiêu của chúng tôi là tạo cho khách hàng có được sá»± tiếp Ä‘ón hòa nhã, kinh nghiệm thoải mái, yên tâm và không ép buá»™c khách phải mua hay sá»­a chữa xe. Ä‘á»™i ngÅ© chúng tôi gồm những thành viên há»™i đủ kiến thức về sản phẩm. Họ có trách nhiệm và mong muốn giúp quý vị chọn ra chiếc xe hoàn hảo nhất và Ä‘em lại dịch vụ tốt nhất phù hợp vá»›i nhu cầu và khả năng tài chính của quý vị. Chúng tôi biết rằng bán xong má»™t chiếc xe là Ä‘ánh dấu sá»± khởi đầu cho mối quan hệ giữa đại lý của chúng tôi vá»›i khách hàng, cùng gia Ä‘ình khách hàng và Ä‘em lại những phục vụ chọn lọc tốt nhất cho chiếc xe sau khi quý vị Ä‘ã mua để bảo đảm mối quan hệ lâu dài vá»›i quý vị. HÆ¡n thế nữa, chúng tôi không những bảo đảm sá»± hài lòng của quý khách khi mua và nhận chiếc xe, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phục vụ sao cho quý vị được hài lòng trong suốt quá trình làm chủ má»™t chiếc xe Honda!

 

Tại Honda World ở Westminster, chúng tôi hãnh diện về những chiếc xe, về sá»± phục vụ cống hiến cho cá»™ng đồng và biết rằng mọi sá»± khởi đầu từ những nhân viên làm việc tại Ä‘ây. Nếu có thắc mắc, yêu cầu giải quyết về giá bán rẻ, giá quà tặng hay má»™t chÆ°Æ¡ng trình tài trợ nào, các bá»™ phận xe, các phụ kiện hay bất cứ má»™t thắc mắc nào về dịch vụ, xin quý vị hãy để Ä‘á»™i ngÅ© nhân viên song ngữ của chúng tôi giải quyết.

 

Từ chối trách nhiệm:

Trong lúc chúng tôi ná»— lá»±c bảo đảm trị giá sản phẩm trên mạng được chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm bởi những sai sót trên mạng, bao gồm những lá»—i do Ä‘ánh máy, sai lạc, vv... đại lý của chúng tôi và Pixel Motion, Inc. chỉ chịu trách nhiệm khi giá cả Ä‘úng được Ä‘Æ°a ra ngay khi chúng tôi Ä‘ã báo cáo sai lệch. Sau cùng, khách hàng có trách nhiệm xác định những giá cả trên trang mạng của chúng tôi và đại lý trùng hợp vá»›i nhau.

 

Hình ảnh và mô tả các xe trên trang mạng của chúng tôi phản ảnh dữ liệu nhận được từ các nhà cung cấp xe. Tuy nhiên, xin quý vị lÆ°u ý rằng những chiếc xe có thể không hoàn toàn giống nhÆ° mô tả hay hình ảnh trên trang mạng. đại lý chúng tôi không chịu trách nhiệm về lá»—i Ä‘ánh máy, những giá cả sai lệch, những đặc Ä‘iểm của sản phẩm, hay quảng cáo hay những sai sót về dịch vụ vận chuyển. Phân lời quảng cáo và những chiếc xe có sẵn hay không đều có thể thay đổi và không cần thông báo.

 

Trong trường hợp má»™t chiếc xe được đặt giá sai do những lý do kể trên hay sai lầm về giá cả từ các nhà cung cấp, đại lý chúng tôi có quyền từ chối và / hoặc hủy bỏ những Ä‘Æ¡n đặt hàng này.